WorkTalent.com е новата платформа на dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Каква оценка давате на работната атмосфера и среда в настоящата си компания?

- 29% от отговорилите в анкетата споделят, че дават оценка 4 (четири) на работната атмосфера в компанията

- 27% дават оценка "много добър"

- 25% споделят, че ходят с удоволствие на работа и дават отлична оценка

- 20% дават слаба до средна максимална оценка

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към Снежана Просеникова - Recruitment Team Lead от HR агенцията Top Skills Recruitment.

- Г-жо Просеникова, 29% от отговорилите в анкетата споделят, че дават оценка 4 (четири) на работната атмосфера в компанията, в която изпълняват своите задължения. Какви са обичайните подходи, които може една компания да приложи, за да подобри своя резултат?

- Наблюдаваните резултати само затвърждават една растяща тенденция - работната атмосфера има все по-решаващи функции по отношение привличане или задържане на кандидати за работа. Затова е важно да подчертаем, че работодателите трябва да обръщат изключително внимание на тенденциите на пазара на труда и изискванията на служителите. Понижената оценка на работната среда от респондентите може да се дължи на различни фактори - от политика на компанията до недоволство от предоставените придобивки и парични възнаграждения. Независимо от случая, негативните нагласи на служителите могат да рефлектират пряко върху имиджа и развитието на организацията.

Като специалисти в сферата на човешките ресурси и подбора на персонал, ние предлагаме няколко обичайни метода за справяне с недоволството от страна на кадрите в компанията. Единият от тях е насърчаване на подкрепата, сътрудничеството и комуникацията между служители и работодатели. За тази цел се опираме на практики като тиймбилдинг дейности, обучения, семинари или други подобни мотивиращи събития за сплотяване на колектива.

Друга обичайна практика е да предоставяме възможности за обратна връзка от служители и работодатели. Най-често това са анкетни карти, интервюта или оперативки. Посредством тях събираме важна информация относно недостатъците и необходимите промени в процеса на работа. Още една практика за подобряване на работната среда е да насърчаваме баланса между работната и личната среда. Стремим се да покажем на работодателите, че гъвкавият режим на работа е все по-ефективен и мотивиращ за съвременните служители.

- Всеки пети гласувал дава слаба до средна оценка на работната атмосфера в компанията им. Това е много тревожен сигнал. Какво бихте посъветвали тези хора? Трябва ли веднага да мислят за смяна на работното място?

Важно е да изтъкна, че пазарът на труда е изключително динамичен. С появата на нови тенденции и промени в процесите на наемане или управление на служители, е съвсем нормално да настъпват различни етапи. Ако в момента една компания е в застой или претърпява несигурност в ръководството, в другия момент тя може да генерира забележителен тласък в развитието си. Ето защо бих посъветвала служителите в такова положение да бъдат търпеливи и да избягват импулсивните решения. Смяната на работното място е решение, изискващо достатъчно обмисляне и преценка на ситуацията. Затова и не смятам, че такава стъпка трябва да се предприема на база моментно недоволство, конфликт или временен застой на работното място. Ако обаче деградацията в работната атмосфера продължи, съвсем очаквано е да се потърси нова посока в професионалното израстване.

- 27% от анкетираните дават много добра оценка. Може би е нормално на всеки да му липсва нещо, за да даде максимална такава. Нека разгледаме и отговорността на самите служители за изграждането на една по-приятна работна среда. До каква степен те могат да повлияят на тези процеси? Зависи ли и от тяхното поведение?

- Работната среда е симбиоза между ръководител и служител. За да има разбирателство, трябва да има комуникация, уважение и покрити очаквания. Служителите безспорно влияят на работната среда, както по позитивен, така и по негативен начин. Недоволният служител може да остави своята трайна следа върху останалите. Затова е важно, както вече споменахме, да има пряк канал за комуникация, чрез който всеки да може да изразява своето мнение. Важно е обаче и да има реципрочност при изискванията. Добрата работна среда и условия носят със себе си по-високи очаквания, резултати и отдаденост към екипа и работата.

- 25% признават, че се чувстват отлично в своята компания и ходят с огромно удоволствие на работа. Можем ли да кажем, че тези компании са се позиционирали предварително като добро работно място и са привлекли точните хора или всичко е резултат от усърдната работа на отдела им "Човешки ресурси"?

- Изграждането на репутация за компанията е комплексен, дълъг и сложен процес. Той не включва само един елемент, а комбинация от няколко такива. Отделът по "Човешки ресурси" е един от тези елементи. Положителната репутация на компанията зависи от различни променливи, проявяващи се през дълъг период от време. За да провокира добри отзиви у своите служители, най-вероятно компанията е открила правилния механизъм на ръководство. За него са необходими усилия, както от работодатели и текущи служители, така и от специалистите по човешки ресурси. От друга страна, функцията на специалиста по човешки ресурси, е да служи като посредник между служителите и работодателите. Ние трябва да се грижим за опазването на човешките права и да съдействаме при нужда на кадрите в компанията.

- Какви са Вашите наблюдения върху пазара на труда? Работни места не липсват, всички компании казват, че трудно намират кадри. Можем ли да кажем, че част от хората са уморени от кандидатстване и не виждат по-добра и подходяща алтернатива и са склонни да стоят в настоящата си компания...докогато...дотогава?

- Работни места не липсват, а дори се мултиплицират. Въпреки това, съвременните наблюдения на пазара на труда показват растящ брой неактивни кандидати и предизвикателства в привличането на висококвалифицирани служители. Зад тези тенденции могат да стоят различни причини. Трудностите при работодателите произлизат главно от застарялото мислене на много ръководители. Много компании са променили политиката си за дистанционна работа и отново са преминали на работа от офис. Заедно с това рядко предлагат социална придобивка, покриваща разходите за път или допълнително възнаграждение. За да е успешна една компания в привличането на нови таланти, кипящи от идеи и възможности, те трябва да са атрактивни за тях и да покрият очакванията им. Добрите служители, които могат да допринесат много за бизнеса, идват със своите изисквания. Затова виждаме това разделение - има професионалисти, има работни места, но малко са запълнени. Това ни води и към следващата точка - трудностите при кандидатите. Отново говорим за обвързаността между тези две страни. При тях предизвикателствата са предимно техните желания и високи изисквания към работната среда. Потенциалните служители имат много повече критерии, отколкото в миналото. Днес се поставя основен фокус към профила на компанията, качеството на работната среда, възнаграждението и социалните придобивки. Увеличавайки броя от критерии, респективно служителите ограничават и възможностите си за кандидатстване.

- С какво се промени работната среда в последните години? Да вземем за отправна точка "Ковид" и случващото се след пандемията. Работа от офис или работа от вкъщи или точка по избор предпочитат хората?

- Кандидатите са единодушни - дистанционният модел на работа е по-добрият. Както изтъкнах в отговора ми за предишния въпрос, служителите изискват свободата, която идва с работата от вкъщи. Плюсовете са много: няма нужда от пътуване към и от работа, което автоматично намалява работния ни ден, в който това време всъщност не влиза; много по-добър баланс между личния и професионалния живот; възможност за прекарване на повече време със семействата им; по-малко разходи, които биха отишли за път и храна. Списъкът продължава. Разбира се, има служители, които предпочитат да работят от офис, защото работата им протича по-лесно, искат да разграничат мястото си за труд и отдих или искат да прекарват повече време с колегите си.

В един идеален работен свят, компаниите биха питали служителите си за предпочитания метод на работа и ако той не влияе негативно върху резултатите на бизнеса, да го приемат за постоянен.

Все повече организации предлагат златната среда - хибриден модел на работа. Служителите могат да избират определени дни в месеца, в които да работят от вкъщи, а в останалите работят в корпоративна среда.

- Да завършим днешното ни интервю със следната тема - как изглежда във Вашите очи най-приятната работна атмосфера? Избройте няколко фактора, които биха Ви карали да се чувствате добре, когато работният ден започне?"

- Като рекрутър, перфектната работна среда за мен означава лекота в общуването с колегите. На първо място поставям комуникацията, защото всеки успешен бизнес се гради въз основа на ефективно общуване на всяко ниво. Приятната работна среда за мен означава свободен обмен на информация, сътрудничество и високо ниво на взаимодействие с екипа. Когато комуникацията е добре развита, всеки работен ден преминава гладко и продуктивно. Смятам, че приятната работна среда се създава от колектива. Затова намирам организирането на работни и извънработни събития за ключов елемент от екипния дух и корпоративната култура на компанията. Тиймбилдинг дейностите, както и възможностите за различни обучения, стимулират високи нива на мотивация и ангажираност у нас. Не на последно място, свързвам приятната работна среда и с баланса. Вярвам, че както за мен, така и за много други служители, е приоритет създаването на баланс между личната и професионалната среда. Когато работният график и натовареността са добре разпределени и организирани, не се създава напрежение или така наречения "burn out" ефект върху служителите.

Гъвкавостта в работното време и свободата в изграждането на график е иновативен подход за поддържане на мотивацията и удовлетвореността на колектива.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com