Ниските заплати и несправедливото им определяне си остават основните причини за текучеството във фирмите, показва проучване на БТПП.

Председателят на Управителния съвет на Българската търговска промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов и д-р Камелия Петкова от Института по философия и социология при БАН, представиха днес данни от състоянието на заетостта в страната.

Идентифицирани са седемте най-важни причини, влияещи върху решението на заетите лица за доброволно напускане. Главна причина за текучеството си остава размера на възнаграждението - посочено от над 73 процента от участниците в проучването.

Другите водещи причини за напускане на работа са несправедливото разпределение на възнаграждението - посочен от близо 67 процента, и липсата на финансови стимули - отбелязана от около 63 на сто от анкетираните.

Сред по-важните причини за напускане на работниците са още:

  • здравословното състояние - според 63 на сто от участниците,
  • високата степен на стреса - 62%,
  • авторитарното ръководство на началниците - над 60 процента,
  • лошото отношение на работодателя към съответния служител,

Възрастта също е фактор - по-възрастните хора са готови на компромиси, за да запазят заетост. По-големият стаж в дадено предприятие също допринася за стабилност, посочи Цветан Симеонов. Има значение и равнището на образование - хората с по-ниска степен на образование по-трудно сменят работата. 

Резултатите показват, че жените и семейните хора са по-ценни като работници, защото са по-лоялни към фирмите и по-рядко сменят работното си място.

Важно е работодателите да се съобразяват с резултатите от това изследване, защото преди пандемията имаше голямо търсене на работна ръка. В София например безработицата беше под 2 процента, а се знае, че здравословното ниво на безработица е най-малко 4 процента, изтъкна Цветан Симеонов.

Изследването е направено през първото тримесечие на годината. В него са се включили 2460 заети лица; 748 работодатели; 53 браншови организации; 252 дирекции "Бюра по труда"; 25 бизнес общности и 65 представители на социални партньори през проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила".