Новият отоплителен сезон сериозно чука на вратите ни, а все още не сме чули ясно решение на проблемите с евентуална енергийна криза. Дали тя ще намери неприятно отражение и на работните ни места?

С тази тема е свързан въпросът ни през настоящата седмица в редовната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Очаквате ли задаващата се енергийна криза да доведе до промени в работния ви график?