Всеки разумен човек избира професия, в която да се развива дългосрочно и завършва образование, което да му даде допълнителни знания и сравнително добра теоретична основа. Но, замисляли ли сте се, че вие на практика имате много повече умения, с които в друга създадена ситуация, бихте могли да печелите и много повече? Дали това би бил допълнителен ангажимент или би се превърнал в основен? Все интересни въпроси, на които си заслужава да обърнете нужното внимание. В този ред на мисли, през тази седмица ви питаме:

Обмисляли ли сте възможността за допълнителна почасова работа?