Вероятно на много от нас се е случвало да пътуваме в работни командировки. Дали обаче това ни харесва или е досадно задължение?

Тази седмица въпросът ни за предизвикателствата на работното ни място е свързан с тази тема:

Обичате ли да пътувате в командировки в страната?