Синдикатът на административните служители (САС) "Подкрепа" намира, че планираното нарастване на размера на възнагражденията на държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация е не само правилно, но и крайно необходимо.

Заедно с това обаче, от синдиката настояват прилагането на мярката да обхване и други, невключени засега, звена.

"Това действие на правителството подкрепяме не толкова като икономическа мярка за преодоляване на ефекта от разразилата се в световен мащаб пандемия, а като адекватен, макар и закъснял опит за неутрализиране на последиците от неефективната и несправедлива "реформа" в административния сектор, стартирала през 2012 г.", се казва в позицията на отрасловата структура на КТ "Подкрепа".

За какво настояват от синдиката

От синдиката смятат, че решението на Министерския съвет не трябва да се ограничава до изброените 28 административни структури. "Нарастването на заплатите не бива да се обвързва с ангажираността на служителите "на първа линия" по време на пандемията (за това следва да се осигуряват и заплащат допълнителни целеви възнаграждения)... Затова и САС "Подкрепа" настоява към администрациите, които ще получат увеличени на заплащането, "да бъдат включени и тези на Министерство на правосъдието и на Агенция по вписванията". "Водещ принцип при определяне обхвата на административните структури следва да е констатирания дисбаланс във възнагражденията между различните администрации, като нарастването на заплатите се ориентира към всички служители във всички структури."

Преодоляването на диспропорциите вътре в рамките на една административна структура следва да е следващия критерий при реализиране увеличението на възнагражденията, се казва в позицията. В нея се изразява "категорична позиция против възприетия подход, според който в три от 28-те административни структури, в обхвата на увеличението попадат само конкретни групи служители - НОИ, НЗОК и НАП". Това, според синдиката, е "ограничаващ механизъм", който "само ще задълбочи съществуващите проблеми и вътрешното противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация".

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО