"Сред основните фактори за приемане на една оферта за работа са кариерните възможности в компанията, добрата работна среда и фирменият имидж", споделя следващият гост в нашата поредица "HR Кафе".

Кой е той?

Камен Каменов е Мениджър подбор на персонал в Модис България. Камен има над 10 години опит в областта на наемането на кадри за различни бизнес сектори, развиване на канали за привличане на таланти, управление на процеси, консултиране на международни клиенти от различни корпоративни структури.

- Има ли неудобни въпроси по време на интервю?

- Не бих казал, че има неудобни въпроси. Всяка информация придобита по време на интервюто носи стойност. Съществуват техники за провеждане на интервю, в които се задават нестандартни или провокативни въпроси. По този начин може да се види как кандидатите реагират при необичайни ситуации. Този тип информация е ценна за специалистите по подбор, тъй като им дава по-цялостна представа за съответния човек и дали е подходящ за дадената роля.

- Кои са най-ценните съвети, които бихте дали на човек, който отива на интервю?

- Ключово за доброто представяне на един кандидат е да е подготвен за срещата и да не се притеснява да задава въпроси. Много важно е кандидатът да разбере максимално много за компанията и нейните продукти и услуги, за хората, които работят там и най-вече да се опита да опознае културата на конкретната организация, за която кандидатства. За да бъде успешен, един кандидат трябва да се опита да се постави в обувките на бизнеса, да разбера защо дадена роля съществува и какво желае компанията да постигне с конкретната отворена позиция.

- Колко важно е първото впечатление, когато видите един кандидат, още преди да сте задали въпроси?

- Първото впечатление е важно, но не винаги е вярно и окончателно! За мен то се определя по това дали един кандидат идва с позитивна нагласа. От това зависи хода на разговора и подхода. Съществуват и случаи, когато добър кандидат е притеснен по време на срещата. Тук идва ролята на интервюиращия да предразположи ответната страна и създаде комфортна среда за разговор.

- Какви кандидати предпочитате: по-настъпателни или по-спокойни в подхода?

- Всеки човек е с уникален подход към интервюто. Без значение дали човек подхожда уверено и участва активно или предпочита да слуша и възприема информацията преди да реагира, важно е да отговаря на търсените за позицията лични качества и умения.

- Кое е надделявало досега в опита ви при избор на кандидат - възнаграждението или желанието за развитие в компанията?

- Не бих казал, че има едно решение. За да бъде успешна, една компания трябва да е гъвкава и това важи и при избора на таланти. За мен водещ фактор е личността на кандидата. Опитът ми до момента сочи, че всеки човек има различни стимули - за едни това е възнаграждението, за други работното време, за трети допълнителните придобивки, които компанията предлага. За мен и колегите ми, сред основни фактори за приемане на офертата за работа са кариерните възможности в компанията, добрата работна среда и фирменият имидж. Голям процент от настоящите ни служители са наети чрез препоръка от техни приятели.

- Бихте ли назначили кандидат, ако не отговаря на много от условията ви, но виждате сериозен потенциал да навакса и развие липсващото?

- Определено бих дал шанс, ако кандидатът демонстрира желание за учене и развитие. За нас това са "нешлифовани диаманти" - хора с голям потенциал, но липса на предишен опит. Изключително успешен инструмент за нас в такива ситуации са безплатните ни езикови и технически академии за повишаване нивото на знания в определената област. Благодарение на това, над 380 човека са станали част от семейството на компанията ни до момента.

- Какви позитиви и негативи виждате в работната атмосфера в компанията ви във времената преди Ковид и сега?

- Времената на кризи са и времена за взимане на решения, случване на промени и демонстриране на гъвкавост. Масово хората успяха да се адаптират към т.нар. "нова реалност" и да продължат ежедневната си работа. През изминалата година успяхме да преструктурираме вътрешните си процеси в компанията и в рамките на 2 седмици да организираме работата на всички близо 1400 колеги в уюта и сигурността на техните домове. Социалната дистанция със сигурност бе един от най-споделяните негативи, но същевременно всички ние имахме възможността да прекарваме повече време със семействата си.

- Какъв процент от служителите ви работят в хоум офис условия?

- От март 2020 г. всички служители в компанията работят дистанционно. Благодарение на добрата вътрешна комуникация и редовните виртуални срещи с колегите, липсата на офис пространство не е критичен фактор. За в бъдеще обмисляме възможнoстта за въвеждане на хибриден модел на работа, в който колегите да имат възможност на ротационен принцип да работят от офисите ни в София и Пловдив, а останалите - от дома им и по този начин да има редуване на екипите и служителите.

- Промениха ли ви се критериите за оценка на работата на настоящи и бъдещи служители в условията на Ковид?

- Поддържането на високи критерии за работния процес е ключово за успеха на всяка организация. Ние не сме променяли вътрешните ни критерии, но адаптирахме процеса ни за оценка, така че да отговаря на текущата ситуация и да може да се извършва дистанционно.

- Очаквате ли след 2-3 години стандартното работно място да изглежда по различен начин?

- Очаквам все повече компании да станат гъвкави по отношение на работната среда и да запазят възможността за работа от вкъщи, но вярвам, че офис пространствата също ще се запазят.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
Българска Конфедерация по Заетостта е неправителствена организация, която обединява експертиза на водещите компании в сферата на HR услугите в България, съчетава креативност, иновативност, модерни дигитални решения, адаптивност и отвореност към новостите в световен мащаб. Организацията въвежда и популяризира всички добри практики за управление на персонала и HR услугите. Променя и подобрява модела на HR бизнеса, популяризира услугите и възможностите на своите членове.