Всички сме наясно, че не всеки човек би станал добър ръководител в компанията. Тези хора обикновено притежават комплексни качества, но винаги поне едно от тях подсказва, че те могат да се справят с предизвикателството да управляват хора и бизнеси.

Въпросът ни в кариерните ни анкети през настоящата седмица е свързан с тази тема: 

Кои хора стават добри ръководители?