Вероятно голямата част от отговорите, които предлагаме на вниманието ви в днешната ни анкета оказват голям ефект върху настройката и очакванията ви преди и през време на самото интервю за работа, но все пак можете да отбележите най-значимия за вас. Въпросът ни днес е:

Кое от изброените оказва най-голямо влияние върху вас при интервю за работа?