WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита: Колко часа трябва да работят на ден майки с деца до 6 годишна възраст?

- 32% предпочитат гъвкаво работно време и сами да могат да менажират ангажиментите си

- 25% посочват "4 часа"

- 19% са гласували с опцията "6 часа"

- 11% смятат, че не трябва да има никаква промяна от стандартните 8 часа

- 8% са категорични, че не трябва да работят въобще, но да получават държавна помощ

- 6% считат, че това може да бъде на базата персонална договорка с работодател

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!