Вероятно много хора си задават въпроса - какво въобще е това?

В определението за социални придобивки влизат всички онези нефинансови бонуси, които получават служителите, извън вече договореното възнаграждение. Те не са задължителни и стойността им не е константа, а варира постоянно.

Обръщаме се към вас, за да разберем как процедира компанията, в която работите?