17-11-2017 20-11-2018

Пол

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

Анкета

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

19.10.20 | 1601 гласа

Резултати

Гласувай

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

10.86% - Допълнително здравно осигуряване

12.86% - Ваучери за храна

2% - Ваучери за спорт

11.24% - Получавам повечето изброени

10.74% - Получавам всички изброени

47.07% - Не получавам никакви

5.24% - Нищо извън възнаграждението не е толкова важно

Вие отговорихте с Нищо извън възнаграждението не е толкова важно