17-11-2017 20-11-2018

Пол

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

Анкета

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

19.10.20 | 1608 гласа

Резултати

Гласувай

Какви социални придобивки получавате от работодателя си?

10.94% - Допълнително здравно осигуряване

12.93% - Ваучери за храна

2.11% - Ваучери за спорт

11.19% - Получавам повечето изброени

10.69% - Получавам всички изброени

46.92% - Не получавам никакви

5.22% - Нищо извън възнаграждението не е толкова важно

Вие отговорихте с Нищо извън възнаграждението не е толкова важно