Безспорно отглеждането на малки деца и съчетаването му с работни ангажименти е изключително сложен процес. Често непредвидим и много изтощителен емоционално и физически.

С тази тема е свързан въпросът ни през тази седмица в редовните ни кариерни анкети за предизвикателствата на работното ни място:

Каква е справедливата продължителност на работен ден за майки с деца до 6 годишна възраст?