WorkTalent.com е новата платформа на dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж.

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Каква е причината хора 50+ все по-трудно да намерят нова работа?

- 63% от гласувалите са категорични, че компаниите търсят повече млади хора

- 13% смятат, че проблемът идва от високите им изисквания към компаниите

- 12% са на мнение, че повечето хора на възраст над 50 години са прекалено квалифицирани

- 12% казват, че хората 50+ са с високо ниво на обремененост от работата им в предни компани

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към Ирена Петрова, основател и управляващ партньор на HR консултантска компания Toro GroupS и управляващ партньор на Friisberg & Partners Bulgaria, компания за директен подбор /еxecutive search/ на професионалисти.

- Над 60% от гласувалите са на мнение, че компаниите често предпочитат по-млади хора. Така ли е наистина и какви са причините според Вас?

- Вярно е, че в определени сфери на бизнеса, компаниите биха предпочели по-млади хора. Този тенденция може да се дължи на възприетите разлики в технологичните умения, енергията и приспособяемостта на хората. Задълбочаването в програми за менторство и обучение може да помогне в разбиването на стереотипите и насърчаване на разнообразие в работната среда.

- 13% отговарят, че проблемът са по-високите им изисквания, на които не винаги компаниите са готови да отговорят. Струва ми се, че е напълно нормално истински професионалист да поиска повече. Често обаче такива хора са принудени сериозно да понижат претенциите си. Това ли е решението?

- Всеки професионалист с опит има право на високи изисквания. Въпреки това, е важно да създадем среда, в която компаниите са отворени към иновации и гъвкавост в приспособяването към новите стандарти. Взаимната комуникация между работодатели и кандидати играе ключова роля в намирането на баланс между изискванията и очакванията.

- 12% смятат, че хората 50+ са прекалено квалифицирани. Това нещо лошо ли е в крайна сметка? Може би мислят, че е по-ниска мотивацията им да дадат повече от това, което знаят и могат?

- Опитът и квалификациите на хората 50+ са ценни активи. Вместо да ги считаме за прекалено квалифицирани, трябва да ги видим като ресурс, който може да допринесе за стабилност и опит в организацията. Създаването на условия за по-голяма мотивация и развитие може да насърчи тези професионалисти да предоставят цялата си енергия и умения.

- Други 12% казват, че хората 50+ имат сериозна кариерна обремененост от работата им до този момент в различни компании. Пренасят ли наистина проблеми от предишни работодатели към настоящия момент, което да ги кара да са предубедени в очакванията?

Всеки човек е уникален, и опитът му не винаги се пренася като проблем. Работа с индивидуалния потенциал и подкрепа в професионалното развитие може да помогне на хората 50+ да преодолеят евентуални предизвикателства и да създадат позитивна работна динамика.

- В коментарите към анкетата има и такива, че другият проблем на част от хората 50+ е липсата на говорим чужд език или не добра техническа грамотност. Има ли как компаниите да понижат изискванията си, за да привлекат такива хора, а после да надградят заедно пропуските им?

- Компаниите могат да се адаптират, предоставяйки възможности за обучение и развитие. Прецизни програми за обучение и подкрепа за придобиване на нови умения могат да създадат мост между генерациите и да улеснят интеграцията на хора 50+ в съвременната работна среда.

- Получава се някакъв парадокс. Масово компаниите имат много високи изисквания към кандидатите. Когато те пък са професионалисти и имат необходимата квалификация, пък често не ги канят на интервю за работа и не са предпочитан избор. Когато не покриват високи изисквания, пак не ги канят, заради определени липси. Защо се получава така?

- Парадоксът в подбора може да бъде решен чрез по-гъвкав подход към изискванията, фокусиране върху съвместимостта на ценностите и културата на компанията с тези на кандидатите. Подобрено общуване и прозрачност по време на процеса на подбор са от съществено значение.

- Какво според Вас би било генералното решение на проблема? Какво трябва да направят кадри 50+, за да станат по-конвертируеми на пазара на труда?

- Решението включва сътрудничество между образователните институции, бизнес сектора и правителството, за да се създадат програми за преквалификация и насърчаване на заетостта с цел за преодоляване на стереотипите. Възможностите за обучение и развитие трябва да бъдат достъпни и за хората на 50+, като същевременно се подчертава ценността на опита и стабилността, които те могат да донесат организациите.

- Ще завършим днешното ни интервю с още по-голям парадокс. Цялостно в момента компаниите казват, че трудно намират каквито и да е било кадри. Кандидатите пък се оплакват, че не ги канят на интервю. Къде се къса връзката в комуникацията и очакванията?

- Проблемите в комуникацията могат да бъдат преодолени чрез по-добра информационна прозрачност и ясно дефинирани очаквания. Работодателите трябва да подчертаят ключовите качества, които търсят, а кандидатите трябва да предоставят ясна представа за своите умения и ценности. Ефективния диалог е ключът към успешната връзка между търсещите работа и компаниите.

Публикацията е предоставена от WorkTalent.com.