Можем ли да живеем нормално със сегашните нива на минимална работна заплата, ако разчитаме на нея при управлението на семейния ни бюджет? С тази тема е свързан въпросът ни за предизвикателствата на работното ни място:

Какъв би бил справедливият размер на минималната работна заплата към днешна дата?