Често осъзнаваме, че освен доброто възнаграждение и възможностите за професионално развитие, то е много важно и каква е работната среда, в която сме попаднали. Изключително важно е всеки от нас да допринася за този процес и да не приемаме работата като досадно задължение, а да изпитваме удоволствие като комплексно усещане от нормални условия и приятна колегиална атмосфера.

Сблъсъкът на характери е неминуем, хората сме различни, всеки го води различно его, пристрастия и виждане за правилност. Обаче, не винаги всички тези фактори са наред и усещаме някакъв дискомфорт и пренебрежение от някои от колегите ни. Затова и въпросът ни тази седмица е свързан с тази тема.