За всеки един родител настъпва момент, в който трябва да прецени дали да посъветва децата си в избора на висше учебно заведение или да не се меси и да ги остави сами да преценят. Какво би станало или вече се е във вашия случай?

Къде бихте посъветвали детето ви да учи висше образование?