"Искрената и откровена комуникация е формулата за успешен подбор на таланти. Търсенето на работа и изборът на кандидати, се случва на комуникационно ниво, обявите по-скоро са последваща стъпка. Младите хора и тези, които търсят работа, правят своя избор предварително.", споделя Катерина Шопова, мениджър човешки ресурси на Лидл България, пред автора на платформата за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат" и директор бизнес развитие в Dir.bg, Бисер Кунчев.

Поводът да я поканим е участието на Лидл България като генерален партньор в платформата и да поговорим за философията на компанията в подбора на кадри и ценностите, които се опитва да предаде на своите служители, в желанието да ги приобщи и мотивира в процеса на тяхното личностно и кариерно развитие в рамките на Лидл България, което пък от своя страна да допринесе за развитието и на самата компания.

Припомняме ви, че преди малко повече от 3 месеца, Dir.bg стартира своята иновативна платформа за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат". За краткия период от своето съществуване, проекта отбелязва чудесни резултати, като все повече студенти кандидатстват на публикуваните от компаниите обяви за стаж.

Като естествено продължение на по-горе казаното, Катерина Шопова продължи:

"Затова аз бих казала, че опознаването е изнесено на практика в една друга предварителна форма. Това е много хубаво, тъй като поставя изисквания пред компаниите и организациите, задължава ги в това, те винаги да повишават своите стандарти, на това което те биха предложили като реални възможности. От друга страна съзадават страхотна прозрачност и отличава отговорните и силни бизнеси, които действително ги създават. Иначе, обещанията си остават маркетингови трикове. В това отношение ние работим усилено в създаването на автентична работодателска марка, т.е. да можем да разкажем максимално прозрачно какъв е животът в компанията, какви са възможностите за хората, какви са придобивките, та дори прозрачно комуникираме и възнаграждението, което биха получили кандидатите. От тази гледна точка, бих казала, че процесът на търсене на идеалния кандидат е двустранен - от една страна е това, което ние бихме предоставили и разбира се, интереса който идва от негова страна."

Какви са основните качества, които трябва да притежава идеалният кандидат? Дали е достатъчна предварителната подготовка, която университетите дават на своите студенти? Какво споделят служители на Лидл България, които са стартирали дългогодишния си стаж в компанията, именно като стажанти? Какви са съветите, които Катерина Шопова дава на младите таланти, които тепърва ще се ориентират в своите първи кариерни стъпки? Всичко това вижте в получилия се изключително интересен и вдъхновяващ разговор.  

 

 


Материалът в подготвен за LIDL.