Когато изпитваме удовлетворение от ежедневно свършената от нас работа, тогава и работното ни настроение и мотивация са високи. Хубаво е и когато мениджмънтът на компанията ни показва, че цени нашата работа и мнение и го изразява пред целия колектив. С тази тема бе свързана и тазседмичната ни кариерна анкета:

Смятате ли, че вашата работа е високо оценена от ръководството на компанията ви?

  • 30% признават, че ръководителите сякаш не ги виждат, че са там
  • 24% казват, че понякога са ценени, но и често не са
  • 17% са на мнение, че е важно те самите да са доволни и не ги интересува ничие друго мнение
  • 12% смятат, че това въобще не е важно
  • 11% са напълно удовлетворение
  • 5% дори ходят с удоволствие на работа 

Участвайте редовно в седмичните ни кариерни анкети!