От животоспасяващи лекарства до революционни терапии, иновациите в медицината прекрояват границите на фармацевтичния сектор и здравеопазването. И изискват от лидерите в сферата да развиват своя технологичен напредък ръка за ръка с развитието на талантите.

В конкурентния и растящ пазар на фармацевтичната дистрибуция една компания изгражда уникално пространство, което се простира далеч отвъд конвейерните ленти и складовете. При ФЬОНИКС Фарма, един от водещите доставчици на фармацевтични продукти и услуги в Европа, не става въпрос само за получаване на лекарства от точка А до точка Б, а за хората и историите зад процеса и за сърдечния ритъм на една индустрия, която оказва влияние върху живота в глобален мащаб.

ФЬОНИКС Фарма - интегрираният доставчик на здравни услуги

Компанията стъпва в България преди близо 30 години и днес със своите над 750 служители и ключови обслужващи и дистрибуционни центрове осигурява логистично покритие на 100% от територията на страната.

У нас компанията обслужва над 3000 аптеки и 250 лечебни заведения, като предлага близо 20 000 артикула, за част от които е и ексклузивен представител за страната. Но дистрибуцията е само едно от бизнес направленията на ФЬОНИКС, които се стремят да развиват портфолио от допълващи се бизнес линии, така че да предоставят на своите партньори от сектора на здравеопазването истински интегрирани и многоспектърни услуги и завършени процеси. Това включва специализиран аптечен софтуер, център за споделени услуги, партньорства с доставчици на здравни услуги и производители на продукти, развитие на партньорски аптеки от програмата BETTY.

Технологията или човекът?

Тази дилема не стои пред ФЬОНИКС Фарма. Паралелно с успешното развитие на традиционните бизнес линии, България е избрана сред 29 локации да бъде ядро за дигиталната трансформация на компанията и сектора като цяло. Единственият в Европа ИТ хъб на групата ФЬОНИКС отваря врати през 2022 г. в София с основната задача да създава иновативни решения в здравеопазването - от автоматизация и дигитализация на процесите, през технологии за киберсигурност, до AI асистирани услуги и интелигентни системи.

Планът на ФЬОНИКС Фарма ИТ сървисиз е в следващите 4-5 години да привлече общо около 250 таланта с експертиза и умения в областта на разработката на софтуер и модерни дигитални решения, изкуствения интелект и обработката на данни, поддръжката и развитието на ИТ инфраструктура. Експертите ще бъдат ангажирани в разработването на едни от най-иновативните проекти на групата, както за българския, така и за чуждестранните пазари.

Талантът зад процесите

"Ние доставяме здраве" - това е мисията, която определя пътя на компанията към титлата за най-добър интегриран доставчик на здравно обслужване и предпочитан международен партньор за директен достъп до здравни услуги и продукти. В основата на успеха обаче не са процесите, технологиите, логистичните решения, а онези, които ги създават. Хора, които споделят идеите си, имат активна позиция и искат да са по-добри във всичко всеки ден. Хората, които оформят екипа на ФЬОНИКС Фарма и споделят каузата на компанията да допринася за по-доброто бъдеще на здравеопазването и за подобряване на здравето на българското общество.

Групата ФЬОНИКС стартира като семеен бизнес. 30 години и над 40 хил. служители по-късно компанията продължава да следва принципите на семейно ориентирания екип, въпреки своя глобален растеж. Връзката компания-служител се трансформира във взаимоотношения компания-партньор, защото мениджърите осъзнават, че истински мотивиран е служителят, който приема ценностите на ФЬОНИКС като свои и усеща подкрепа за своето лично благоденствие и баланс.

Стабилността и сигурността на компанията, подкрепата и възможностите за развитие, в съчетание с шанса да бъдеш част от разгръщането на иновативна бизнес стратегия и непрестанно развиващи се технологии - това са част от тайните на ФЬОНИКС Фарма в изграждането на силен и сплотен екип.

За да е винаги на челни позиции и в унисон с развитието в сектора, компанията инвестира изключително много в своите кадри. Обученията и програмите за професионално израстване са част от траекторията на всеки служител, търсещ развитие. Няма твърди кариерни пътеки, а истински динамичен пейзаж, подхранван от любопитството, желанието за надграждане и разбирането, че компания и служители растат заедно.

Днес у нас ФЬОНИКС Фарма има над 3500 клиенти и партньори, 6 регионални складови бази в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново и работи с почти всички болници и аптеки в страната. Следвайки скоростта на своето развитие, компанията непрекъснато търси нови служители - от медицински представители, през подкрепящи дейности като маркетинг, счетоводство, ИТ и др., до експертите на терен, ангажирани в логистиката и продуктовия мениджмънт. Разнообразните направления на бизнес развитие дават поле за изключително пъстра палитра от кадри, а добре развитата стажантска програма е възможност компанията да открие в зародиш и да развие свои собствени таланти. Преимуществото да работиш в компания с богата история и представителство в над 29 страни по света дава широк мироглед и отключва перспективи за личностно израстване отвъд представата за физически граници.

С подкрепата на: ФЬОНИКС Фарма