WorkTalent.com е най-новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж! Регистрирай се, спечели конкурентно предимство с нашето предварително онлайн интервю и видео визитка и кандидатствай!

През отминаващата седмица WorkTalent.com ви попита:

Как оценявате кариерното си развитие през последните 5 години?

  • 32% са категорични, че е лошо
  • 22% казват, че е много добро
  • 17% са отбелязали, че е добро
  • 12% са на мнение, че винаги има какво да се желае
  • 10% признават, че е отлично
  • 7% казват, че е било на приливи и отливи

Участвайте редовно в седмичните WorkTalent.com кариерни анкети!