Кандидатстването за нова работа е възможност да направим по-добър избор в много направления. Очакванията ни се повишават, с тях и мотивацията. Това е и време, в което да направим равносметка и да знаем по-добре какво търсим и искаме.

Как обаче ни се отразява натрупаният опит от вече бивши работодатели?

С тази тема е свързан и въпросът за предизвикателствата на работното ни място през новата седмица:

До каква степен обременеността от предишни компании и събития влияе в избора на нова?