Личните ни причини да сме или да не сме мотивирани при изпълнението на служебните ни ангажименти са твърде различни. Всеки от нас се води от много фактори, които могат да го накарат да бъде удовлетворен.

Тази седмица в редовните ни анкети за трудовите ни предизвикателства ви питаме:

Чувствате ли се достатъчно мотивиран на настоящото работно място?