Нека първо погледнем към Уикипедия и имаме еднакво разбиране за това какво е дискриминация? Дискриминацията е "(от лат. discriminatio - "правене на разлика") към или спрямо даден индивид или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, пол, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, биологичен вид или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества. Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на индивидите в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права, задължения и възможности, според групата към която принадлежат."

След като вече всички сме наясно с възможните и проявления, можем да се замислим, дали сме били някога обект на дискриминация? Вероятно много хора са били и не са обърнали внимание. Други пък са реагирали по някакъв начин. Затова през седмицата в нашите редовни анкети за предизвикателствата на работното място, се обърнахме към вас с въпроса - Как ще реагирате, ако усетите, че сте обект на дискриминация на работното място?

  • Близо 33% от гласувалите споделят, че биха потърсили отговорност от човека, който ги е накарал да се чувстват така
  • 26% биха се обърнали към компетентните органи
  • 23% ще признаят открито, че са дискриминирани
  • 18% ще замълчат

В коментарите към анкетата виждаме и много допълнителни възможни действия и отговори, сред които личи основно "Веднага ще напусна".

Често осъзнаваме, че освен доброто възнаграждение и възможностите за професионално развитие, е много важно и каква е работната среда, в която сме попаднали. Изключително важно е всеки от нас да допринася за този процес и да не приемаме работата като досадно задължение, а да изпитваме удоволствие като комплексно усещане от нормални условия и приятна колегиална атмосфера. Сблъсъкът на характери е неминуем, хората сме различни, всеки го води различно его, пристрастия и виждане за правилност. Обаче, не винаги всички тези фактори са наред и усещаме някакъв дискомфорт и пренебрежение от някои от колегите ни.

Поглеждайки още веднъж към резултатите от анкетата, най-притеснителни са онези 18% от хората, които чувствайки се дискриминирани, биха замълчали. Хубаво е да се дава гласност на тези неприятни събития. Прекалените емоции и непремерени изказвания и действия, също не са добра перспектива, но е ясно със сигурност, че нещата не бива да бъдат оставени на произвола. Да се надяваме, че институциите и самите компании обръщат достатъчно внимание на всички тези проблеми, за да бъдат изолирани навреме.

Не пропускайте да заявите позицията си в нашите редовни седмични анкети. Вашето мнение е важно за всички.