Цените на жилищата в еврозоната и в целия ЕС са се повишили с 4,1 на сто на годишна основа през третото тримесечие на 2019 година, отчете днес Евростат.

Спрямо второто тримесечие на 2019 година поскъпването е 1,4 процента за валутния съюз и 1,5 процента за ЕС-28.

Годишно нарастване на цените в жилищния сектор през третото тримесечие се наблюдава във всички страни членки, за които има налични данни. Най-много са поскъпнали жилищата в Латвия (+13,5 на сто), Словакия (+11,5 на сто), Люксембург (+11,3 на сто) и Португалия (+10,3 на сто).

На тримесечна основа ценовият растеж е най-голям отново в Латвия (+3,9 на сто), следвана от Словения (+3,1 на сто). Спад има в Кипър (-5,9 на сто), Унгария (-5,9 на сто), Дания (-0,6 на сто), Италия (-0,3 на сто) и Финландия (-0,1 на сто).

В България през третото тримесечие на 2019 година жилищата са поскъпнали с 5,4 процента на годишна основа и с 1,1 на сто на тримесечна.

След финансовата криза от 2007 година цените на жилищата и наемите в ЕС следват различни линии. Наемите са се увеличавали стабилно през периода до третото тримесечие на миналата година, докато при жилищата е имало значителни колебания, отбелязва Евростат в отделен доклад.

Между 2007 година и третото тримесечие на 2019-а наемите са скочили с 21 на сто, а цените на жилищата - с 19,1 на сто.

Поскъпване на жилищата за този период има в 22 страни членки, включително и България (на 17-о място), а поевтиняване - в 6. Най-силно цените са нараснали в Австрия (+85,5 на сто), Люксембург (+80,6 на сто) и Швеция (+80,3 на сто), а най-голямо понижение се наблюдава в Гърция (-40 на сто), Румъния (-27,7 на сто) и Ирландия (-16,7 на сто).

При наемите ситуацията е различна, с покачване във всички страни без Гърция (-17,5 на сто) и Кипър (-0,3 на сто). Наемите са се повишили най-рязко в Литва (+101,1 на сто), Чехия (+78,6 на сто) и Унгария (+67,8 на сто).