Цените на жилищата, измерени според Индекса на жилищните цени, са нараснали с 0,2 на сто в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на предходната година, докато в еврозоната са се понижили с 1,1 на сто, съобщава европейската статистическа служба Евростат на сайта си. През третото тримесечие цените спаднаха със съответно 1,1 на сто и 2,2 на сто.

Спрямо третото тримесечие на 2023 г. жилищата са поевтинели с 0,3 на сто в ЕС и с 0,7 на сто в еврозоната.

Сред страните членки, за които има налични данни, в осем се отчита годишен спад на цените на жилищата през четвъртото тримесечие на 2023 г., а в осемнайсет - повишение.

Най-силен е спадът в Люксембург (-14,4 на сто), Германия (-7,1 на сто) и Финландия (-4,4 на сто), а най-значителен растежът в Полша (+13,0 на сто), България (+10,1 на сто) и Хърватия (+9,5 на сто).

Спрямо предходното тримесечие цените са се понижили в единайсет страни членки, останали са стабилни в една и са нараснали в четиринайсет. Най-големи са спадовете във Франция (-2,7 на сто), Латвия (-2,5 на сто), Дания и Швеция (по -2,3 на сто), а най-силен растежът в Полша (4,8 на сто), Хърватия (3,4 на сто) и Ирландия (3,0 на сто).

За България освен повишението с 10,1 на сто на годишна основа, се отчита нарастване на цените с 1,2 на сто на тримесечна основа. За сравнение, през третото тримесечие растежът е бил с 9,2 на сто на годишна основа и с 2,7 на сто на тримесечна.