Цените на жилищата в България са нараснали с 6,3% през третото тримесечие на 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Това е най-слабият ръст от първото тримесечие на 2016 г., сочи справка в историческите данни на Евростат, но все пак е по-висок от средното повишение на цените на жилищата в Европейския съюз през третото тримесечие, който е 4,3%. България е на 12-о място сред страните членки на ЕС по ръст на цените между юли и септември на миналата година.

Данните съответстват на тези на Националния статистически институт, който също обяви ръст на цените на жилищата у нас от 6,3% в периода между юли и септември.

Повишението на цените на жилищата в България се забавя в сравнение с второто и първото тримесечие на миналата година, когато достигна съответно 7,5% и 7,1%.

Спрямо второто тримесечие на 2018 г. цените на жилищата у нас са нараснали само с 0,8%, което е най-бавният темп на такава база от третото тримесечие на 2015 г., показват данните на Евростат.

Цените на жилищата в еврозоната и в ЕС са нараснали с 4,3% през третото тримесечие спрямо същия период на 2017 г. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. цените на жилищата в еврозоната са се увеличили с 1,6%, а в Европейския съюз - с 1,5%.