След бързото поскъпване на недвижимите имоти в Гърция през миналата година, движено от възстановяването на икономиката и инфлацията, повечето анализатори на този традиционно интересен и за българските инвеститори сектор на гръцката икономика очакват, че възходящата тенденция ще се задържи и през 2022 г., но с по-нисък темп.

Икономическото електронно издание businessdaily.gr цитира брокери на пазара на недвижими имоти, според които пазарът "ще си поеме глътка въздух" през настоящата година, защото растежът на брутния вътрешен продукт се очаква да бъде на по-ниски равнища от 2021 г., а цените вече изпреварват доходите на домакинствата, въпреки че "има още гориво (за нарастване на цените) за 2022 г."

Според оценките през третото тримесечие на 2021 г. цените на апартаментите в Гърция (в номинална стойност) са били със 7,9 процента по-високи в сравнение със съответното тримесечие на 2020 г. Макар че темпът на увеличаването на цените през цялата 2021 г. ще се окаже много висок, смята се, че сумарно той няма да надхвърли процента на нарастване на БВП, който ще бъде в рамките на около 7-8 процента.

В анализ на "Елефтерос типос" също се отбелязва, че интересът и търсенето на недвижими имоти ще останат високи през 2022 г. и целият сектор е във възход, но идват съществени промени в данъчното облагане, които според опитни посредници в сектора ще очертаят и нови тенденции.

Експертите смятат, че настоящата година ще се характеризира с пълно завръщане на инвеститорите от чужбина. Докато в пандемичната 2020 г. капиталите от чужбина в Гърция отбелязаха спад с 42,5 процента, то през 2021 г. обемът им нарасна с 34,7 процента, въпреки ограничаването на предоставените разрешения за престой по програмата за "златните визи".

Същевременно пазарът се подготвя за промени в данъчното облагане. От 1 януари в сила влизат новите данъчни оценки на недвижимите имоти, които в над 7 хиляди зони ще бъдат по-високи, което съответно ще увеличи и съответните такси.

Увеличеното търсене и нарастването на цените според оценките на централната банка на Гърция водят и до оживление в сектора на строителството. По-конкретно в периода януари - август 2021 г. е регистрирано значително нарастване на броя (с 48,9 процента) и на обема (с 57,7 процента) на новите разрешителни за строеж.

В анализ, публикуван в икономическия ежедневник "Нафтемборики", се коментира, че сделките с недвижими имоти, предимно жилищни, са се увеличили в сравнение с 2020 г., но все още не са достигнали до равнищата на 2019 г. Според експерти пазарът е в преходен етап, като от една страна е засегнат от пандемията, а от друга - инкасира очакванията за положителна среда след края й, когато и да настъпи той.

Икономическият сайт capital.gr също очаква растежът на пазара на недвижимости да се запази през следващите години, вероятно с по-умерени темпове. Същевременно изданието цитира доклад на централната банка на Гърция за паричната политика, в който се изказват опасения от рисковете от увеличаването на цените на материалите и смущенията във веригите на доставките, които повишават цените на новопостроените жилища и на ремонтните дейности.

Според доклада тези обстоятелства биха могли за спънат темпа на растеж на строителството и да ограничат финансовите резултати на пазара.

Специалистите определят поскъпването на материалите като една от "бомбите с часовников механизъм" за пазара на недвижими имоти в Гърция. Друга такава бомба е недостигът на работна ръка в сектора. Според данните общият индекс на цените на строителните материали през ноември е отбелязал нарастване със 7,1 процента на годишна база, докато година по-рано, през 2020 г., е регистриран спад с 0,3 процента спрямо 2019 г.

На друг фактор, който може да повлияе на гръцкия пазар през тази година, обръща базираното в Солун електронно икономическо издание voria.gr. В рамките на усилията за ограничаване на портфейлите с необслужвани кредити на банките и в резултат на намаляване на бюрократичните спънки се очаква на пазара през тази година да излязат 35 хиляди имота на нередовни платци, обявени на търг. Само през първите два месеца на годината търговете ще бъдат повече от 4 хиляди. По този начин на пазара ще излязат имоти с различни характеристики, които ще дадат на купувачите по-голям избор.

Като "година на избора" определя 2022 г. Костас Георгакос, съосновател на компания за недвижими имоти. "Недвижимите имоти, които са за продажба, са ограничени, в много случаи не отговарят на нуждите на потенциалните купувачи. С имотите, които ще излязат на пазара (с търговете на банките), заинтересованите ще имат възможност за избор", казва той.

Пред www.iefimerida.gr експертът Темистоклис Бакас също се спира пред предизвикателствата пред сектора. Той отбелязва нарастването на цените на строителните материали, което достига дори до 20-30 процента, наред с поскъпването на терените, като основни фактори, които засягат цените на предлагането на новопостроените жилища.

Същевременно обаче той очаква през следващите 5 години средно на пазара да излизат по 50 хиляди недвижими имота годишно в рамките на търговете, организирани от банките за погасяване на необслужвани кредити. Като се има предвид, че е дадена възможност началната цена на имота, който се предлага на търг, да бъде намалена с 35 процента спрямо пазарната, това според експерта може да нанесе удар върху пазара на недвижими имоти в страната