Устойчивостта и грижата за околната среда вече са стандарт при разработването на всеки продукт. В това няма нищо учудващо - потребителите стават все по-взискателни относно качеството на живот и пазаруват осъзнато, гласувайки с парите си доверие на компании, чиито продукти са екоориентирани. 

Изразът енергийно ефективен не е екзотика и за българския потребител - в много домове има енергоспестяващи уреди, в хиляди сгради се инвестираха средства за изолация, изобщо добрите практики в това отношение се насърчават. Разбира се, консумацията на енергия е неизбежна в живота на модерния човек, но за нейното производство се изразходват природни ресурси, които най-често са газ, въглища и петрол, което оставя своя отпечатък върху околната среда.

Последствията от това могат да бъдат редуцирани с няколко стъпки. А за ефекта от тях може да се даден простичък пример - според данни от редица изследвания в САЩ днес се консумира 56% по-малко енергия, благодарение на енергийно ефективни технологии. А с количеството спестена енергия могат да се захранят 12 щата за период от една година.

Основният фактор за ръста на енергийното потребление на домакинствата в България е нарасналият брой и размер на жилищата, и повишеният топлинен комфорт.

Една от стъпките, с които може да се намали енергийният отпечатък, е инвестицията в енергийно ефективен дом. Разликата от стандартния може и да не се почувства веднага, но със сигурност качеството на живот ще се повиши от подобна инвестиция.

Според данни на НСИ в края на миналата година разходите на домакинствата са се повишили с 13,1%. За ток сметката месечно може да варира от 50 лв. до 300 лв. в зависимост от сезона, големината на помещенията и оборудването. А инвестицията в енергийноспестяващ дом води до значително редуциране на тези суми поради чувствително по-малкия разход на енергия. Данните показват, че средномесечният разход, необходим за добро отопление на жилище от 65 м2 в сграда от енергиен клас B е около 108 лв., а ако жилището е в сграда с енергиен клас А, сумата пада до 48 лв. Така само за месец се спестяват близо 60 лв., а за година - над 700 лв.

Има и още една полза от покупката на енергийноефективния дом - не се плаща данък сгради за период от 7 години при енергиен клас А или по-висок. Ако в сградата се използват възобновяеми енергийни източници, този срок се увеличава на 10 г.

Предимствата на инвестицията в енергийно ефективни имоти са безспорни. Хубавото в случая е, че вече съществуват и специални кредитни продукти, което прави финансирането по-лесно. От УниКредит Булбанк предлагат специална лихвена отстъпка при ипотечните си кредити за покупка на жилище в сграда от клас А или по-висок,. Например, ако средният размер на кредита е 200 000 лв. и е взет за срок от 30 години, клиентът би спестил 5 760 лв. Сумата се равнява приблизително на 6 и половина месечни вноски, а общото спестяване се изрязява в 5% по-малко разходи.

Енергийният клас може да бъде удостоверен със сертификат за енергийна ефективност. С такъв разполагат всички сгради, построени след 2010 г., или след извършване на строително-монтажни работи, водещи до промяна на енергийните характеристики на сградата. Със сертификат за енергийна ефективност можете да се сдобиете от строителя на сградата, от общината по местонахождението й или от техническия паспорт на сградата.

УниКредит Булбанк предлага и още едно улеснение - напълно дистанционно кандидатстване и одобрение за жилищен кредит. Можете дори да подпишете договора за кредит дигитално с електронен подпис. Така единственото ви "разкарване" ще бъде до кантората на нотариуса в деня на сделката за покупко-продажба на имота.


Съдържание подготвено за УниКредит Булбанк.