Бизнес имотите в Европа са привлекли инвестиции на обща стойност 291 млрд. евро до септември, което е спад с 9% спрямо същия период на миналата година, сочат данни на консултантската компания CBRE.

Въпреки положителните нагласи на инвеститорите понижената инвестиционна активност се дължи на липсата на качествен продукт, задълбочена от намаляването на броя на големите трансакции с имоти в петте водещи страни на Стария континент, отбелязват авторите на доклада.

Във Великобритания инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около Brexit. През първите девет месеца на година общият обем на инвестициите на Острова е намалял с 26% на годишна основа до 55,8 млрд. евро. Само през третото тримесечие инвестициите в бизнес имоти във Великобритания са възлизали на 13,5 млрд. евро.

В Германия, която е най-привлекателният европейски пазар за инвестиции в бизнес имоти, ограничените наличности и високите цени на имотите не позволяват постигането на по-силен растеж. От началото на годината страната е привлякла общи инвестиции на стойност 71,5 млрд. евро, което е спад с 9% на годишна основа. През третото тримесечие обемът на инвестициите в германски бизнес имоти достига 19,1 млрд. евро, показват данните на CBRE.

Франция остава водеща дестинация за чуждестранния капитал с привлечени 37,7 млрд. евро от началото на годината, като обемът е нараснал с 14% спрямо същия период на миналата година. Само през трите месеца между юли и септември френските бизнес имоти са привлекли инвестиции на стойност 8 млрд. евро.

В топ пет на най-привлекателните европейски пазари за инвестиции в бизнес имоти попадат още Холандия и Испания, като обемите в двете страни от началото на годината са достигнали съответно 19 млрд. евро и 14,9 млрд. евро.

Офисите остават най-привлекателният сегмент за инвеститорите в бизнес имоти, като обемът на инвестициите от началото на годината е достигнал 122,4 млрд. евро, което представлява скромен ръст от 1% в сравнение със същия период на миналата година. През третото тримесечие общият обем на инвестициите в офиси е достигнал 28,4 млрд. евро.

Жилищните имоти заемат второто място с привлечени 51,5 млрд. евро от началото на годината, като равнището на инвестициите остава непроменено спрямо същия период на миналата година. За третото тримесечие обемът достига 15,8 млрд. евро. 

Търговските площи са третият по популярност сегмент от имотния пазар за инвеститорите с привлечени 39,1 млрд. евро от началото на годината. Тенденцията за спад на инвестициите в сегмента се запазва с понижение от 33% на годишна основа. Между юли и септември в търговски площи в Европа са били инвестирани 9,2 млрд. евро.

Индустриалните имоти на Стария континент са привлекли инвестиции от 32,2 млрд. евро от началото на годината, което е със 7% по-малко спрямо същия период на миналата година, докато при хотелите обемът на инвестициите достига 23 млрд. евро и също отбелязва спад от 7% на годишна основа, сочат данните на CBRE.