Първата пратка на петролни продукти, доставена в Гана по държавната програма "Злато срещу петрол", ще може да стигне за потребителите между 10 и 15 дни, съобщи за БТА ганайската агенция ГНА, като се позова на Компанията за съхранение и транспорт на петрол.

Дружеството потвърди, че в пристанище Тема са пристигнали около 41 000 тона петролни продукти на стойност приблизително 43 милиона долара.

Марлик Аджей, ръководител на комуникационния отдел на компанията, каза, че тя попълва необходимите протоколи, за да започне да разтоварва продуктите за по-нататъшна продажба на компаниите за търговия на едро.

Правителството обяви своята програма "Злато срещу петрол" през ноември като иновативна мярка за обмен на злато срещу петролни продукти вместо долари.

Целта е да се намали необходимостта от долари за внос на петролни продукти и по този начин да се ограничи обезценяване на ганайското седи. Страната се нуждае от около 400 милиона долара месечно, за да внася петролни продукти.

Аджей каза, че пристигането на първата пратка петролни продукти в съответствие с новата политика е в добавка към съществуващите обеми, които вече се продават на компаниите за търговия на едро.

Говорителят заяви, че получените продукти ще стигнат на страната за около две седмици.

"Уверяваме Гана, че ако и когато нашите прогнози и математически изчисления са в полза на страната, нужните пратки ще бъдат доставени", допълни Аджей.