Изграждането на нови АЕЦ чрез копиране на съществуващи проекти струва повече. Една от основните причини е, защото специфичните за всяка площадка ограничения означават, че проблемите се отстраняват по време на строителството, което увеличава разходите и закъсненията. Това е установил екип от учени на MIT (Масачузетския технологичен институт), които са идентифицирали основните причини за превишаване на разходите за ядрени централи в САЩ, съобщава специализираната интернет платформа energypost.eu.

Анализът, публикуван в списание Joule, посочва и начините, по които инженерните стратегии могат да бъдат преосмислени, за да се минимизират закъсненията и други непредвидени разходи.

Новите видове бетон се пренебрегват. Вместо оборудването, "меките разходи" не са приоритетни. По време на етапа на проектиране е необходимо по-добро моделиране на тези фактори. Проучването също така препоръчва компонентите - или дори цели малки модулни централи - да бъдат фабрично изградени в заводите, където стандартизираните процеси се контролират по-лесно.

3е-news.net

Анализът на изследователи от Масачузетския технологичен институт подробно описва много от основните проблеми, които са причинили превишаване на разходите за нови атомни електроцентрали в САЩ, които са нараснали все повече през последните пет десетилетия. Новите открития могат да помогнат на архитектите на нови централи да изградят устойчивост към факторите, които са склонни да причинят тези превишения в цената, като по този начин помагат за намаляване на разходите на такива инсталации.

Много анализатори смятат, че ядрената енергетика може да играе съществена роля за намаляване на глобалните емисии на парникови газове и намирането на начини за ограничаване на тези нарастващи разходи може да бъде важна стъпка към насърчаването на изграждането на нови централи, пише в анализа на екипа от MIT.