Министерството на финансите очаква Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2023 година да е 173,826 млрд. лева - ръст от 1,6 на сто, безработицата да е 4,6%, а инфлацията - 6,4%. Това каза пред журналисти Росица Велкова, служебен министър на финансите, като представи проектобюджета за следващата година, предаде БТА.

Приходите в Консолидираната фискална програма (КФП) се очаква да са с ръст от 5,9 млрд. лева. Намалената ставка на хляба (всъщност нулева на ДДС), горива (природен газ и отопление - 9%) и други стоки е заложена в проектобюджета, както и данъчното облекчение за деца и намалението на размера за регистрация на ДДС.

Разходите в КФП растат през 2023 година с 11 млрд. лева или дефицитът ще е 6,6% от прогнозния БВП. От тях 1,9 млрд. лева са увеличени разходи за персонал. 3,7 млрд. лева е ръстът на парите за пенсии, включително с увеличението на пенсиите от първи юли. В капиталовите разходи има увеличение с 3,1 млрд. лева. С 400 млн. лева са повече парите за индексация в строителството. Парите за отбраната са 1,85% от БВП.

При този размер на дефицита през 2023 година трябва да се тегли нов дълг от 15,9 млрд. лева, с което размерът на държавния дълг би стигнал 50,3 млрд. лева и съотношение на дълг към БВП - 28,9 процента. Тегленето на заеми ще продължи и през следващите години и към края на 2025 година ще е над 38 процента от БВП, и е сериозно предизвикателство за малка и отворена икономика да набира дългово финансиране, каза министър Росица Велкова.

Започват да нарастват лихвените разходи за обслужване на дълга, като за 2022 година са около 600 млн. лева, стигат 832 млн. лева за 2023 година, 1,720 млрд. лева за 2024 година и над 2,6 млрд. лева за 2025 година. 

Растежът на реалния БВП за 2022 г. се очаква да е 2,9%; бюджетният дефицит - 5,4% на начислена основа от БВП и 3,4% на касова. Средногодишната инфлация за 2022 г. се прогнозира да е 12,7%.

Българската национална банка прогнозира наскоро, че растежът на реалния БВП на България ще е 2.8% през 2022 г. и 0.1% през 2023 г., след което ще се ускори до 3.4% през 2024 г.