Втори пореден месец бизнес климатът в България запазва равнището си, показва справка в Националния статистически институт. През юли общият показател остава на нивото си от юни (+0,1 пункта до 26,1 на сто), а повишение на съставния показател се наблюдава в търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността е регистрирано намаление. Единствено в строителството съставният показател запазва равнището си от предходния месец.

През юни бизнес климатът запази стойностите от май, когато регистрира ръст с 4 пункта на месечна база, като спрямо април НСИ отчете ръст на показателя във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, докато през юни оптимизъм имаше само в търговията на дребно, сочи справка в НСИ.

Сред основните затруднения за предприятията, отчетени от НСИ през юли, продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчната работна сила, цените на материалите. През юли в сектор "Строителство" се появява ново притеснение, свързано с увеличаването на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Мениджърите предвиждат запазване на равнището на продажните цени през следващите три месеца - в промишлеността, строителството, търговията на дребно, услугите.

След като през януари 2023 г. общият показател на бизнес климата запази приблизително нивото си от декември 2022 година, стойностите му леко се повишиха през февруари - с 1,4 пункта, спрямо предходния месец, през март бизнес климатът запази равнището си от февруари, а през април 2023 г. бе отчетено повишение с 0,7 пункта в сравнение с предходния месец, показва справка в НСИ.

Най-чувствителното влошаване на бизнес климата в страната бе отчетено от националната статистика през април 2020 г., в условията на извънредно положение в страната. Тогава бизнес анкетите на НСИ показаха влошаване на стопанската конюнктура във всички наблюдавани сектори. Общият показател на бизнес климата отбеляза спад с 41,7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което бе с 37 пункта под дългосрочната средна стойност за последните десет години и с 4,4 пункта над дългосрочния минимум, отбелязан през февруари 1997 година.

През юли съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 0,6 пункта. Показателят "бизнес климат в строителството" остава на равнището си от юни. "Бизнес климатът в търговията на дребно" се увеличава с 0,7 пункта. През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1,1 пункта.