Между 2021 г. и 2022 г. имаше значително увеличение на вноса на енергия в ЕС като средна месечна стойност (+121%), но и в количествено измерение (+9%). Първото тримесечие на 2023 г. обаче регистрира спад и в двата показателя. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. намалението е 9,2% в стойността и 3,0% в количеството. Това съобщи днес Европейската статистическа служба Евростат.

Евростат отбеляза, че след инвазията на Русия в Украйна ЕС приложи няколко пакета от санкции, които пряко и косвено засегнаха търговията с петрол и природен газ. И сега се вижда отражението: отчита се голямо пренасочване към други доставчици на енергийни продукти. Делът на Русия във вноса на въглища, природен газ и петролни масла сред доставчиците извън ЕС непрекъснато намалява от второто тримесечие на 2022 г.

Забраната на ЕС за внос на руски суров петрол по море влезе в сила на 5 декември 2022 г., последвана от ембаргото върху доставки на рафинирани петролни продукти от 5 февруари 2023 г., отбелязва Евростат. Въздействието на тези мерки стана осезаемо през първото тримесечие на 2023 г. Ако през първото тримесечие на 2022 г. Русия беше най-големият доставчик в ЕС на петролни масла с дял от 26,0%, година по-късно - през първото тримесечие на 2023 г., делът на Русия вече е едва 3,2%, което е спад от 22,8 процентни пункта (пр.п) на годишна база.

В същото време Норвегия (+3,8 пр.п.), Саудитска Арабия (+3,4 пр.п.) и Съединените щати (+2,7 пр.п.) отбелязаха най-голям ръст на дяловете си в търговския обмен.

Подобна е ситуацията и с природния газ (по тръбопроводи), като страните от ЕС се насочиха към други доставчици. През първото тримесечие на 2022 г. Русия беше най-големият доставчик за ЕС с дял от 38,8%, следвана от Норвегия (38,1%), но през първото тримесечие на 2023 г. делът на Русия спадна с 21,4 пр.п., докато дяловете на Норвегия (+8,0 пр.п.), Алжир (+7,4 пр.п.) и Обединеното кралство (+4,0 пр.п.) се увеличиха.

Що се отнася до втечнения природен газ, през първото тримесечие на 2022 г. Русия е вторият най-голям доставчик за ЕС (18,1%) след Съединените щати (48,6%). През първото тримесечие на 2023 г. обаче делът на Русия спада с 4,9 пр.п. Нарастват дяловете на Норвегия (+6,5 пр.п.), Катар и Алжир (и двете с +2,4 пр.п.), докато делът на Съединените щати спада с 8,4 пр.пункта.

Структура на вноса в ЕС на петролни масла

Графика: Евростат

Графика: Евростат

Внос на ВПГ

Графика: Евростат