Най-ранната дата за приемане на еврото в България е 1 януари 2022 година, каза министърът на финансите Владислав Горанов. Заедно с Валдис Домбровскис, заместник-председател на ЕК, отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари и Ева Майдел, еврокомисар, Горанов участва днес в дискусия на тема "България по пътя към еврото", съобщава БТА.

"Ако минем успешно стрес тестовете и прегледа на активите на банките, ще можем да кандидатстваме за Чакалнята на Еврозоната от началото на юли тази година. Престоят в ERМ2 е средно две години, а след това обикновено е нужна една година за подготвителна работа за въвеждането на валутата. Този подготвителна работа обаче може да се прави в по-ранен период и така да приемем еврото от началото на 2022 година", уточни Владислав Горанов.

"Еврото се утвърди успешно като втората най-ползвана валута в света и сега се обсъжда увеличаване на неговото роля", посочи Владислав Горанов.

"Въпреки огромния шок по време на финансовата криза, еврото се превърна в механизъм, който гарантира благосъстоянието на европейските граждани. То е гаранция за невъзвратимостта на евроинтеграцията и е част от мирния процес в рамките на Европа", посочи финансовият министър.

"Не съм чул други притеснения от въвеждането на еврото, освен спекулациите относно конвергенцията на цените. Опитът на другите държави от приемането на еврото показва, че подобен вид шокове се управляеми. Ценовите промени не са свързани със смяна на валутата, а от повишението на доходите на хората, както стана в прибалтийските републики, каза Горанов. Нормално е, когато заплата на този който произвежда хляб расте и цена на хляба да се вдига", уточни той.

Еврокомисар Ева Майдел посочи, че е положително, че имаме план към Еврозоната и ясни обещания от министрите на приемането на България за този процес. "Първата стъпка е постигната - имаме пътна карта за приемането на валутата, посочи тя.

Преди година девет от десет души в България не бяха информирани от ползите от Еврозоната", допълни тя.

"България и сега има фиксиран валутен курс, но не се ползва от подкрепата на ЕЦБ и предимствата на по-ниските лихви и финансови разходи, характерни за еврото. България отговоря на всички критерии за ЕРМ2 освен на валутните критерии. Предполага се, че България ще се включи в Европейския банков съюз и затова са нужни определени изисквания, включващи и мерки, срещу изпирането на пари. Има прогрес, който е координиран, и ние можем да сме сигурни, че за вашата стана ще има положителен резултат в средата на тази година", подчерта Валдис Домбровскис.