Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв., гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

"За " бяха 104 народни представители, един - "против", и трима се въздържаха.

Чрез предлаганите мерки се осигурява подкрепа на безработните лица в условията на пандемия от COVID-19, мотивира се вносителят - Министерският съвет. Те влизат в сила от 1 октомври т.г.

Срокът за получаване на парично обезщетение за безработица се повишава от четири на седем месеца. Условието е лицето да е придобило право на обезщетение в период, по-малък от три години от предходното ползване.

Първата мярка - увеличението на минималния размер обезщетение, ще засегне между 30 000 и 33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000 000 лв., т.е. около 4 000 000 лв. на месец.

Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., в т.ч. около 500 000 лв. за ноември и 1 500 000 лв. за декември.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000 000 лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на Фонд "Безработица", съответно на консолидирания бюджет на ДОО.

С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в сила от 9 април т.г., общият размер на разходите на Фонд "Безработица" беше увеличен с 1 млрд. лева като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на ДОО на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще има достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на Фонд "Безработица", обосновава се МС.

Виолета Желева от левицата попита какъв е принципът за това увеличение, мотивът, тъй като пандемията не е от октомври. БСП смятат, че увеличението може да се обвърже с минималната работна заплата и между двете четения ще предложат дневното минимално обезщетение за безработица да е 17 лв., което би струвало 35 млн. лв. Предлага се социална подкрепа на принципа "пак е нещо", обобщи Желева.

Надя Клисурска, също от БСП, пресметна, че 252 лв. на месец ще е сумата - под прага на бедността (от 1 януари 2020 г. линията на бедност е 363 лева - б.р.), която ще вземат хората, получаваще това обезщетение. Най-засегнатите, според нея, ще са сезонните работници, хората на изпитателен срок, ако не им бъде предложена след това работа.

Към вчерашния ден регистрираните безработни са малко над 7 на сто, т.е спрямо увеличаващия се брой управляващите предлагат на практика замразяване на минималното обезщетение, коментира председателят на социалната комисия Хасан Адемов от ДПС. Ако се спазват законовите разпоредби, от октомври минималното възнаграждение трябва да е 17 лв., а от догодина - 18 лв., сметна той.

Независимо от това, че става дума за краткосрочна мярка, предложенията трябва да бъдат подкрепени, отбеляза Адемов.

Светлана Ангелова от ГЕРБ, зам.-председател на социалната комисия, обясни, че увеличението е до края на годината, защото, съгласно Кодекса за социално осигуряване, размерът се определя със закона за бюджета на ДОО. По думите й, удължаването на срока от четири на седем месеца ще засегне и заварените случаи.

Най-често групите, които имат право на такова обезщетение, са напусналите по свое желание, при дисциплинарно уволнение и при напускане по взаимно съгласи, припомниха Адемов и Ангелова.

Според ПГ "Обединени патриоти" предложенията са навременни. Мерките ще се финансират от вътрешните резерви на Общественото осигуряване, подчерта Калин Поповски.