Възход на външната ни търговия: вносът расте с 26%, а износът - с 22,4%

Общото външнотърговско салдо е отрицателно през периода януари - септември 2021 г. и е на стойност 5, 403 млрд. лева

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Внесено е повече от изнесените стоки.

Инфлацията е повече. Реално сме внесли-изнесли по-малко стоки, но за повече пари.

ли го казва?!

Вие сте като Работническо дело бе.

Възход в семейният ми бюджет! Изхарчих 54 871 и спечелих 49 500. Да ви имам тъпите агитатори.