България е постигнала значителен напредък в разширяването на обхвата на механизмите за ангажиране на финансовия сектор в прилагането на зелените политики. Tова заяви министърът на финансите Валери Белчев по време на участието си в годишната среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), съобщиха от Министерството на финансите.

Фокус на дискусиите са средносрочните и дългосрочните глобални предизвикателства в областта на климатичните промени, дигиталната трансформация, трансформиране на споделените ценности и приоритети, както и плановете за изграждане на зелено, приобщаващо и устойчиво бъдеще.

Финансовият министър изрази увереност, че с напредването на този процес все по-голямо значение за постигането на целите ще имат дефинирането им и организирането на последващи действия.

"Бихме искали да насърчим използването на многостранни механизми, за да улесним установяването на прости, но ефективни стандарти за таксономии, които биха ни позволили по-добре да формулираме, да комуникираме и управляваме политиките за опазване на околната среда", отбеляза Белчев.

Заседанието на Съвета на ОИСР на министерско равнище е среща на най-високо ниво в организацията, в което участват министрите на финансите, на икономиката, на външните работи, на търговията и на други правителствени институции на държавите членки и на страните партньори, както и представители на различни международни организации. През септември т.г. в Министерството на финансите е получено писмо от генералния секретар на Организацията Матиас Корман, с което страната ни е поканена да се присъедини към Комитета на финансовите пазари и Консултативната работна група по Кодексите за либерализация на ОИСР (ATFC) със статут "участник".