Емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор се повишиха с 0,9% през 2022 г. до нов връх от 34,4 милиарда метрични тона. Това е нов абсолютен рекорд в световен мащаб. А мнението на експертите е, че този пик на емисиите показва липса на напредък в ограничаването на световното производство на въглерод. Емисиите се отдалечиха още повече дори спрямо целите за намаляването им, изисквани в Парижкото споразумение. Данните за емисиите са от Статистическия преглед на световната енергетика (Statistical Review of World Energy), който вече 70 години се изготвяше от енергийния гигант BP.

Прегледът за 2023 г. показва, че светът остава силно зависим от изкопаемите горива за енергийни нужди, въпреки че възобновяемите енергийни източници като слънчевата и вятърната енергия продължават да растат бързо.

Докато възобновяемата енергия се разраства с рекордни темпове, изкопаемите горива поддържат дял от 82% от общото потребление на първична енергия. Търсенето на природен газ и въглища остана почти непроменено, а петролът се възстанови близо до нивата отпреди пандемията.

След като беше надежден ресурс за огромна част от енергийния сектор от първото си пускане през април 1952 г., Статистическият преглед изигра важна роля в предоставянето на изчерпателни данни за глобалното производство и потребление на нефт, газ и въглища.

Според говорител на компанията, BP е решила да прехвърли публикуването на доклада на Енергийния институт (EI), за да позволи на екипа на главния икономист Спенсър Дейл да приоритизира инициативите на главния изпълнителен директор Бърнард Луни за преход на петролната и газова компания към възобновяеми източници и нисковъглеродна енергия. В края на юни EI публикува своята встъпителна версия на доклада, който е 72-ро издание на Статистическия преглед на световната енергетика.

В свой анализ пред изданието Oilprice авторът Робърт Рапиер (Robert Rapier) се фокусира върху констатациите на доклада относно въглеродните емисии.

Рекордно високи въглеродни емисии

Преди година съобщих, че емисиите на въглероден диоксид са имали "най-бързия темп на нарастване от близо 50 години". Освен това отбелязах: "Емисиите са само с 0,8% по-малко от най-високото ниво за всички времена, поставено през 2018 г. Те са на траектория да достигнат нов рекорд за всички времена през 2022 г., освен ако рецесията не ограничи световното търсене на енергия през втората половина на годината. "

Глобални емисии на въглероден диоксид в периода 1965 г. до 2022 г.

Графика: Robert Rapier/3eNews

"Въпреки по-нататъшния силен ръст на вятърната и слънчевата енергия в енергийния сектор, общите глобални свързани с енергията емисии на парникови газове отново се увеличиха", каза президентът на EI Джулиет Дейвънпорт.

"Все още се движим в посока, обратна на тази, изисквана от Парижкото споразумение", коментира анализаторът.

Развиващите се държави извън ОИСР са свидетели на експлозивен ръст при въглеродните емисии поради две основни причини.

Първо, те преминават през фаза на развитие, зависима от въглищата, подобна на историята на страните от ОИСР, преди да се възприемат политиките по опазване на климата. Второ, милиарди хора в гъсто населените развиващи се страни повишават жизнения си стандарт и потреблението на енергия.

Топ 10 на страните - най-големи емитенти на въглероден диоксид

По този начин, докато използването на изкопаеми горива на глава от населението изостава от развитите нации, съвкупното въздействие на емисиите на милиарди хора, бавно увеличаващо потреблението, води до по-голямата част от нарастващото глобално производство на въглероден диоксид. Китай, например, сега отделя близо два пъти повече въглероден диоксид от САЩ, въпреки че емисиите на глава от населението са половината от тези в САЩ.

3eNews