Компаниите, които са представени на борсовите пазари в глобален мащаб, ще надвишат своя "въглероден бюджет" още през октомври 2026 г., сочат данни от проучване, публикувани днес и цитирани от Ройтерс и БТА.

"Въглеродният бюджет" отразява количеството на отделените емисии въглероден диоксид, което фирмите не трябва да надвишават при своята дейност, за да не бъде допуснато покачване на средната глобална температура с над 1,5 градуса по Целзий.

Прагът, при който фирмите ще надвишат своя "въглероден бюджет", ще бъде достигнат два месеца по-рано в сравнение с предишната прогноза, направена през октомври миналата година. Това се очаква да стане, въпреки че оттогава броят на компаниите в глобален мащаб, които поемат ангажимент да се борят с негативните последици от климатичните промени, се е увеличил с 8 процентни пункта до 44 на сто, съобщи анализаторската компания Ем Ес Си Ай (MSCI).

Въпреки ангажиментите, които са поели, се очаква големите фирми да отделят при своята дейност 11,2 гигатона въглероден диоксид в атмосферата през тази година, идентично на количеството, което е отделено и през 2022 г. По този начин те са на път да повишат средната глобална температура с 2,7 градуса по Целзий до края на века, се посочва в доклада на Ем Ес Си Ай.

Климатичните промени се очаква да станат значително по-екстремни, ако до края на този век средната температурата на планетата се повиши с повече от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, отбелязва Ройтерс.