Целият наличен състав с контролни правомощия на Инспекцията по труда беше ангажиран в понеделник, 21 септември 2020 г., в екшън ден за извършване на проверки на работодатели, съобщиха от ИА "Главна инспекция по труда".

Проверени са работодатели, при които в последните три години са установявани случаи на работа без трудов договор повече от веднъж, както и за които в последните дни са постъпили сигнали, че използват недеклариран труд, уточниха от ГИТ.

В масираните проверки се включиха 220 инспектори, като са провериха 337 работодатели, за 280 от които има данни, че са допускали работа без трудов договор повече от веднъж в последните три години. По първоначални данни са заварени да работят 102 души без трудов договор при 45 от проверените работодатели.

Данните от дейността на ИА ГИТ показват, че контролът като цяло оказва дисциплиниращ ефект върху работодателите. Единични са установените случаи на работа без трудов договор при работодатели, които вече са санкционирани за такова нарушение.

В рамките на екшън деня лица, работещи без трудови договори, са установени главно при работодатели, които са проверени по сигнал за използване на недеклариран труд или защото са работили на един обект с фирми, при които в предишни години са установени случаи без трудови договори.

С тези масирани проверки, осъществени в един дена, стартира Седмицата на действието за България, която се провежда в рамките на Европейската кампания за деклариран труд. Тя се организира от Европейската комисия чрез Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Организацията у нас е възложена на Инспекцията по труда с активното партньорство на МТСП, МОН, НАП, НОИ, АЗ и всички национално представителни организации на работниците и служителите и на работодателите.

В периода 21 септември - 01 октомври 2020 г. Инспекцията по труда организира и онлайн срещи с ученици, за да обясни правата им при започване на работа, както и какви ползи им носи декларираният труд.