Липсата на достъп до образование за милиони деца по света води до глобални социални разходи и икономически загуби от 10 трилиона щатски долара годишно, съобщи ЮНЕСКО в прессъобщение. Данните са от доклада "Цената на бездействието" (The price of inaction) на организацията. Докладът за пръв път анализира икономическата и социална цена от липсата на образование, се посочва в прессъобщението, което БТА цитира.

Десет трилиона долара годишно е глобалната цена от липсата на образование и отпадане на деца от училище, изтъкват от ЮНЕСКО. Около 250 милиона момчета и момичета по целия свят нямат достъп до образование, посочват от организацията на ООН. Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле призова страните-членки на организацията да гарантират, че това универсално право ще стане реалност за всички възможно най-бързо.

В доклада се отбелязва, че 70% от децата на 10-годишна възраст в страните с ниски и средни доходи не могат да четат прости текстове. Авторите на доклада смятат, че ако поне 10% от тези деца получават редовни знания, това ще увеличи годишния растеж на БВП с 1-2 процентни пункта.

ЮНЕСКО дава и препоръки за постигане на качествено образование, насочени към правителствата:

  • да се гарантира безплатно, публично финансирано обучение за всяко едно момиче и момче за най-малко 12 години;
  • да бъде осигурена "безопасна и приобщаваща среда" за учене, с малки класове, на които преподават квалифицирани и мотивирани учители;
  • да се създадат програми "втори шанс" за младите хора, които не са могли да се възползват от качествено обучение или чието образование е било прекъснато;
  • да се "повиши чувствителността на общностите и семействата към значението на момичетата и момчетата да завършат пълен цикъл на образование"; 
  • да бъдат включени родителите в училищните дейности и управлението на учебните заведения.