Инфлацията засяга ежедневно австрийските домакинства. Актуално проучване на статистическия институт "Статистик Аустрия" сочи, че повече от половината анкетирани ще се лишат от почивки, автомобили и нови мебели. Една трета, около 2,3 милиона хора в Австрия съобщават за намалени доходи в сравнение с предходната година. Всеки втори от тази група пести при разходите за храна, облекло и услуги, предаде кореспондентът на БТА във Виена.

Към спестяванията си са посегнали 28 процента от хората с намалели доходи според субективната им преценка, много малка част са взели заем от приятели или банков кредит. Директорът на организацията за социална помощ "Фолксхилфе" Ерих Фенингер е на мнение, че все повече австрийци се затрудняват финансово в своето ежедневие. "Отваря се ножицата между бедни и богати", намалените доходи се дължат на намалената покупателна възможност вследствие инфлацията. Увеличава се процентът на хората, които очакват допълнително обедняване през тази година: от 22 процента в последното тримесечие на 2021 година, той е увеличен на 33 през последното тримесечие на 2022 година.

Според "Статистик Аустрия" около 30 процента от населението очакват затруднения при плащане на наема и сметките за ток и отопление. През последната година жилищните разходи са нараснали средно с 12,6 процента, три пъти повече от предходната година /3,6 процента/. Най-голямо според изчисленията на "Статистик Аустрия" е поскъпването на енергията за домакинствата /36,8 процента/, като нафтата е поскъпнала с 89,7 процента, газът - с 80,8 процента, твърдите горива - с 58,4 процента, парното с 31,9 процента, електроенергията средно с 11,1 процента, сравнено с 2021 година.