Годишната инфлация в еврозоната се очаква да падне до 9,2 на сто през декември спрямо 10,1 на сто през ноември. Това сочат предварителните прогнозни данни на  статистическата служба на ЕС Евростат.

Годишна инфлация в еврозоната през декември 2022 г.

Източник: Eurostat

Очаква се енергията да отбележи най-висок годишен темп на растеж (25,7 на сто, при 34,9 на сто през ноември). След нея се нареждат храните, алкохолът и тютюневите изделия (13,8 на сто през декември, при 13,6 на сто през ноември), следват промишлените стоки, с изключение на енергийните продукти (6,4 на сто през декември, при 6,1 процента през ноември) и услугите (4,4 на сто, при 4,2 на сто през ноември).

Най-висока годишна инфлация сред страните от еврозоната през декември е отчетена в Латвия (20,7 на сто), а най-ниска в Люксембург (6,2 на сто).

В същото време икономическото доверие в еврозоната се е засилило през декември, достигайки максимум от четири месеца. Като цяло подобрението е обхванало широк спектър от дейности - търговията, услугите, промишлеността и строителството, както и потребителското доверие, съобщи ДПА.

Индексът на икономическото доверие в еврозоната се е повишил повече от очакваното - до 95,8 пункта през декември от 94 пункта през ноември, показват резултатите от най-новото проучване по темата, публикувани днес от Европейската комисия.

Така доверието в икономиката на еврозоната през декември е било най-високо от четири месеца, и над прогнозата на икономисти, според която се очакваше да достигне 94,7 пункта.

През отчетния месец промишленото доверие се е повишило за първи път от шест месеца заради по-оптимистични очаквания за производството. Съответният индекс се покачил до -1,5 от -1,9 през ноември. 

Доверието в сектора на услугите е отбелязало по-забележимо подобрение през декември, като индексът е нараснал до 6,3 пункта от 3,1 пункта през ноември. Индексът, отчитащ нагласите сред търговците на дребно, е наддал до -3,6 пункта от -6,6 пункта през предходния месец.

Същевременно доверието в строителния сектор умерено се е подобрило - до 3,8 пункта от 2,8 пункта през ноември.

Индексът на потребителското доверие е достигнал -22,2 пункта през декември, както показаха и първоначалните оценки, спрямо -23,9 пункта през ноември.

Очакванията за заетостта са останали непроменени през декември, тъй като ефектът от плановете за наемане на нови служители в строителството беше компенсиран от влошаване на нивата на наемане в сектора на услугите.