"Зелената трансформация е възможност за създаване на стабилни работни места, включително и тук в България. С времето дигиталната трансформация ще става все по-широкообхватна и ще засяга все по-голям брой обществени сфери. За да се гарантира, че тези трансформации ще бъдат от полза за всички, ние се нуждаем от решения, които да осигурят преход от индустрии с намаляващо значение към устойчиви и стабилни работни места", заяви Йонек Полет, заместник генерален секретар на Партията на европейските социалисти, по време на форума "Цената на личния преход - зелен, дигитален, демографски".

Той даде и конкретни примери от България, като според него високотехнологичните инвестиции вече допринасят за зелената трансформация и за създаването на нови работни места.

"Както всички знаете, предстоят ни няколко много специални месеца, предвид предстоящите европейски избори. Предизвикателствата са многобройни, те са известни. Затова през последните месеци подготвихме нашите отговори. Отговори на предизвикателствата на справедливия преход, на нарастващите разходи за живот и за да се чува гласът на ЕС в бързо променящата се международна среда", смята Полет.

Според него не може да се говори за преходи, без да говори за хората, които работят. Той предложи и три конкретни решения, които ще помогнат на работещите да се адаптират по-лесно.

"Първо, ние се нуждаем от правото на обучение на работното място. Преквалификацията и ученето през целия живот са ключови думи през предстоящите години. Още повече, трябва да гарантираме правото на хората да запазят работните си места непокътнати, когато изкуственият интелект бъде въведен. Хората никога не трябва да стават жертва на решения, взети от изкуствения интелект", каза Полет.

"И не на последно място, изграждането на постоянен Инвестиционен капацитет, който ще ни позволи да влагаме ресурси в нашите икономики, в нашите индустрии и малките и средни предприятия. Това са само три от многото прогресивни решения, за които Партията на Европейските социалисти ще се бори, за да осигури възможно най-лесен личен преход за гражданите. Важно е правата и възможностите да бъдат споделени в целия ни Съюз, така че гражданите на всички държави-членки да имат равни възможности да се адаптират към новите реалности", каза Полет пред форума.

Той бе категоричен, че животът все още е твърде труден за твърде много хора в ЕС и е важно какво ще изберат европейските граждани по време на изборите през юни тази година. "Ако не успеем да приемем дигитализацията и зеления преход, няма да оставим перспектива за младите хора да останат. Трябва да посрещнем тези преходи, и ако го направим правилно, те ще бъдат сила за повече солидарност и равенство", смята Полет.

Регламентирането на минималното заплащане ще е в подкрепа на работниците от Източна Европа

Бившият еврокомисар по заетостта Ласло Андор припомни от своя страна колко важно е било решението да се приеме минимална работна заплата за европейците като европейска регулация. Този процес започна преди две години и цели да намали разликата в заплащанията между служителите в Източна и Западна Европа. И именно този проект за минимална заплата ще спомогне особено много за страните от Източна Европа.

Ще са нужни обаче още редица други политики и инициативи по темата, категоричен бе Андор, който е и генерален секретар на Фондацията за европейски и прогресивни решения (FEPS). Според него развитието на икономиката и обществото ни не се очертава единствено с измерителя брутен вътрешен продукт.

Важно е обществото да може да прием и разбере по-добре предизвикателства, които ни предстоят със зеления преход. Именно тези политики водят в момента до по-високи разходи за голяма част от европейците. Заради това е нужно да има добра кохезионна политика и Европа да инвестира сериозно в подкрепата си към хората. Нужна е стабилна кохезионна политика, категоричен бе Андор. Това ще засегне, както зеления преход, така и кръговата икономика, биоразнообразието и други сектори на икономиката ни, смята специалистът.

Според Андор Европа трябва да има и различна политика по отношение на вредни емисии, защото не всеки гражданин замърсява, колкото може едно предприятие например. За принципа "замърсителят плаща" се говори от много време и в България, конкретно при системата за рециклиране на отпадъци обаче. В случая европейската идея е малко по-глобална и става въпрос за екологични политики и вредни емисии в атмосферата, посочи той.

Според експерта е ключово да се помогне на европейците и в сферата на медицината и социалните услуги. Там също е нужно да имаме общи стандарти за услугите. А това генерално ще подпомогне и решаването на големите здравни предизвикателства, пред които е изправен ЕС.