Разходите на бизнеса за труд в България са най-ниски спрямо останалите страни от ЕС, съобщи "Труд". През 2020 г. разходите на фирмите в страната ни за един час труд са 6,5 евро, а в Германия са над пет пъти повече - 36,6 евро, обявиха от европейската статистическа служба "Евростат".

Средните разходи за едни час труд (без работещите в земеделието и администрацията) са 28,5 евро за страните от ЕС и 32,3 евро за държавите от еврозоната. Въпреки кризата през 2020 г., трудът е поскъпнал - през 2019 г. един част работа в ЕС е струвал средно 27,7 евро, а в ерозоната - 31,4 евро.

Най-близо до нас по заплати са Румъния, където фирмите дават по 8,1 евро на час, и Унгария с 9,9 евро. Най-високи са разходите за наемане на хора в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро).

От "Евростат" специално уточняват, че в разходите за труд влизат заплатите, както и допълнителните разходи, като например социалните вноски, които плащат работодателите. Допълнителните разходи за труд (тези извън заплатата), имат дял от 24,5% в страните от ЕС и 25% в еврозоната.

Въпреки че, заплатите в България са най-ниските в ЕС, редица страни ни изпреварват по ръст на възнагражденията. У нас разходите за труд през 2020 г. са нараснали с 7,8%. Пред нас са Португалия с 8,6% увеличение и Унгария със 7,9%. Много близо до нас по ръст на разходите за труд са Чехия (+7,4%) и Румъния (+7,2%).