През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e била 1 437 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2020 г. с 4.7 на сто, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2020 г. е 1 442 лв., за ноември - 1 402 лв. и за декември - 1 468 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са:

  • "Образование" - с 13.7 на сто,
  • "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 11.6 на сто,
  • "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.8 на сто.

Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 11.6 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.4 на сто на годишна база. Най-голямо e увеличението в:

  • "Операции с недвижими имоти" - с 22.4 на сто,
  •  "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 18.5%,
  • "Държавно управление" - по 18.5 на сто.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 13.1 на сто, а в частния - с 8.1 на сто.

Същевременно наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2020 г. намаляват с 20.8 хил., или с 0.9 на сто, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 2.23 милиона.

Най-голямо намаление на наетите за този период се наблюдава в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.2 на сто. 

В края на декември 2020 г. наетите намаляват на годишна база с 60.3 хил., или с 2.6 на сто.

Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 25.9 хил., "Преработваща промишленост" - с 22.4 хил., а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 6.3 хил., и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.2 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.7 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.5 на сто.