Темата за втечнения газ е важна за България и региона. Страната ни все още е зависима от един доставчик на газ и затова усилията ни са България да стане независима при доставките, каза Теменужка Петкова.

Тя участва в международен форум "Отключване на бизнес потенциала на източноевропейските газови пазари - конкуренция, алтернативи, пазари, проекти, сигурност чрез диверсификация. Случаят LNG". Организатори са Институтът за енергийни изследвания във Вашингтон и Центърът за балкански и черноморски изследвания.

Най-важен е проектът за интерконектора между България и Гърция, който ще даде сигурност в целия регион, посочи Петкова и допълни, че газовата връзка между двете страни трябва да бъде готова през 2020 година.

Петкова припомни, че през май трябва да бъдат избрани компаниите - изпълнителки на интерконекторната връзка, а в края на същия месец - да започне изграждането ѝ. Българското правителство винаги е давало гаранции за тази газова връзка, каза Петкова:

"Четири последователни години в своя бюджет нашето правителство залага държавна гаранция за този проект, която е в размер на 110 млн. евро. Отделно от това по българската оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" бяха пренасочени 39 млн. евро отново за реализация на този проект".

Страните в региона не успяха да изградят инфраструктура за доставка по различни маршрути, но сега този проблем може да бъде решен и регионът да тръгне в друга посока, отбеляза още Петкова.

Друг важен проект, посочен от нея, е връзката между България и Сърбия, който трябва да е факт след няколко години. След реализирането на тези и други проекти, България ще стане средище на потоци както от север, така и от юг, посочи Петкова. До края на годината се очаква да заработи и платформа за търговия с природен газ.

През последната година Турция намали вноса си на руски газ с около 60 процента и днес има шест нови терминала за втечнен газ, които се изграждат, каза Алекс Алексиев от Центъра за черноморски изследвания. В нашия регион има значително развитие по отношение на LNG. Новият терминал в Александруполис ще ни даде достъп до втечнен газ, посочи Алексиев.