Европейската стоманодобивна промишленост се нуждае от пет милиона тона зелен водород годишно, за да се декарбонизира напълно, а механизмът за финансиране на Европейската водородна банка (European Hydrogen Bank (EHB) не е снабден с достатъчно пари, за да постигне тази цел. Това става ясно от позиция на европейската търговска асоциация за производство на стомана Eurofer пред изданието Hydrogen Insight.

Производителите на стомана се нуждаят от зелен водород, за да извличат чисто желязо от рудата чрез процеса на директна редукция на желязото (DRI), вместо доменните пещи, работещи с кокс, така че да минимизират своя принос от 7-8% към общите глобални въглеродни емисии.

Ще трябва да струва не повече от 2-3 евро/кг (2,13-3,19 долара/кг), каза говорител на индустриалната асоциация Eurofer, което предполага необходимостта от значителни субсидии. Цената на зеления водород в Европа се очаква да бъде от порядъка на 4,50-6 евро/кг, според анализатора S&P Global Platts.

"[Но] Европейската водородна банка няма достатъчно финансова мощ за огромната задача, която си е поставила", обясни говорителят, имайки предвид пилотния търг на EHB на стойност 800 милиона евро, стартиран през ноември с цел преодоляване на разликата между сивия водород, произведен с изкопаем газ и възобновяем H2.

Първите инсталации за DRI в Европа трябва да влязат в експлоатация през 2025-27 г., като най-малко двама действащи немски разработчици обявяват търгове за хиляди тонове зелен водород до 2027-28 г.

Въпреки това договорите, предоставени като част от първия търг на EHB — който беше надписан и трябва да бъде последван от втори търг на стойност 2,2 милиарда евро през есента — предвиждат първо производство в рамките на пет години след възлагането. Това означава, че първите зелени доставки на водород може да не се случат едва през 2029 г.

В допълнение, субсидираната цена на зеления водород сама по себе си може да не е достатъчна, за да стимулира производителите на стомана да инвестират в DRI на базата на зелен водород, тъй като наложилите се предприятия обмислят не само цената на сивия H2 (който също може да се използва в заводи за DRI), но преминаване от евтини въглеродно-интензивни коксуващи въглища, използвани в техните съществуващи доменни пещи.

И докато някои клиенти може да са готови да платят екологична премия за зелена стомана, получена от водород (H2 Green Steel е продала предварително 40% от своя капацитет от 2,5 милиона тона с премии от по 20-30%), индустрията се нуждае от други регулаторни стимули, настоява Eurofer.

"Нуждаем се от зелени водещи пазари в ЕС, чрез обществени поръчки и регулиране на продукти. Примери за това са например превозните средства [и] строителство", обясни говорителят на асоциацията.

Коментарите на Eurofer идват, след като неговият генерален директор Аксел Егерт каза на конференция в Полша, че може да отнеме до 25 години, за да се декарбонизира напълно европейската стоманодобивна индустрия поради недостига на зелен водород, което означава, че произведеният в Полша кокс ще се използва за много години напред.

Програмата на EHB предлага десетгодишни премии с фиксирана цена за всеки килограм произведен зелен H2 с цел преодоляване на разликата в разходите между възобновяем водород (включително производни като зелен амоняк и метанол) и замърсяващи еквиваленти, произведени с изкопаеми горива.

Производителите наддават за премия с фиксирана цена за кг в затворен търг до таван от 4,50 евро/кг, като най-ниските допустими оферти (претеглени спрямо набор от други критерии, като например устойчивост) се избират първи, продължавайки до изчерпване на бюджета. Целта е да се даде на местните разработчици на зелен водород сигурността на приходите, от която се нуждаят, за да осигурят финансиране на проектите.

Германската H2Global, на която Берлин е обещал около 5 милиарда евро, работи по подобен начин за вносен зелен водород и деривати, с добавяне на двустранен търг, който предлага краткосрочни договори за доставка за купувачите, заедно с дългосрочни договори за доставка към производителите.

3e-news.net